Kdo je PhDr. Jiří Zíka

Narozen v roce 1953. Je psycholog, čtyřicet let se zabývá hypnózou.
Působí v Praze jako hypnoterapeut, lektor a trenér klinické hypnózy.
Často vystupoval v médiích.
Je autorem knih "Hypnóza není spánek" a "Fenomén hypnóza"

Hypnóza

je přirozený stav naší mysli, který každý z nás zažívá několikrát denně. Je to dané tím, že naše tělo i mysl fungují podle přirozeného rytmu aktivita - uvolnění. Hypnóza jako prostředek léčení, využívá schopnosti každého člověka ponořit se do změněného stavu vědomí a v něm řešit omezení a potíže, která nám ztrpčují život.Všichni máme možnost využívat vnitřní zdroje nezbytné pro žádoucí změny. 

Hypnoterapeut pomáhá klientovi probudit tyto skryté možnosti

Užívá k tomu různé postupy:

od přímých sugescí až k vyprávění příběhů a podobenství. Jedinečnost každého z nás se projevuje také ve způsobu, kterým prožíváme hypnózu. Každý máme "svou hypnózu". Někdo může prožívat zvýšené uvědomění důvodů potíží, jiný je příjemně překvapen pocitem hlubokého uvolnění.


Je využitelná pro řešení celé řady problémů dětí i dospělých:

- deprese
- úzkost
- strachy
- stres
- nespavost

- bolesti hlavy
- migréna
- sexuální potíže mužů i žen
- snižování hmotnosti
- odnaučování kouření

- noční pomočování
- kousání nehtů
- potíže s učením a pamětí
- řešení chronické bolesti
- a mnoho dalšího